Osallistuva budjetointi lisää uskoa vaikuttamismahdollisuuksiin

Varkautelaisista nuorista koostuva Osallistuvan budjetoinnin ryhmä ohjasi lahjoituksena 8000 euroa lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen SOS-Lapsikylän kautta. Nuorisopalveluiden lähiesimies Kati Rytilahti kertoi ryhmän koostuvan peruskouluikäisestä parikymppiseen.

”Intensiivinen ja sitoutunut porukka. Ryhmällä nousi kaksi teemaa, joihin haluttiin vaikuttaa ja ne olivat kiusaaminen ja harrastaminen. Nuoret ovat oppineet laajalla skaalalla vaikuttamista ja hirmu hyvää pohdintaa on ollut ryhmässä”, Rytilahti kertoo.

”Nuoret itse ovat kommentoineet, etteivät alun perin ihan uskoneet, että pääsevät konkreettisesti ”oikeaan” rahaan käsiksi, että pääsevät vain ideoimaan ja tulevat kuulluksi. Usko omiin vaikuttamismahdollisuuksiin on kasvanut prosessin myötä”, Rytilahti jatkaa.

Kiusaamisen puuttuminen ja harrastusten tukeminen lähellä nuorten sydäntä

Syksyllä Osallistuvan budjetoinnin ryhmä järjesti koko peruskoulun ikäluokalle Duudsonien vierailun kiusaamisen vastaisella teemalla. Nuorten harrastustoiminnan tukemiseen valikoitui SOS-Lapsikylä. Valinnan perusteluina olivat toiminnan valmiit rakenteet ja kokemus. Nuoret ryhmäläiset Pia Rossi ja Kiia Vänttinen kokivat tärkeäksi, että heillä itsellään on ollut mahdollisuus harrastaa.

”On hienoa, että lahjoitus tulee nimenomaan nuorilta nuorille”, ilahtui SOS-Lapsikylän kehittämiskonsultti Miia Lahtela.

SOS-Lapsikylä tekee ennaltaehkäisevää työtä Varkauden kaupungin kanssa tarjoamalla muun muassa harrastustukea lapsiperheille. Harrastustuki ohjautuu seura- ja jäsenmaksuihin ja toimii kannustimena oman harrastuksen löytämiseen.

SOS-Lapsikylän Unelmista totta -hankkeen tarkoituksena on monipuolistaa harrastusten tukemista. Hankkeessa kehitetään Varkaudessa toteutetun pilotin pohjalta uutta valtakunnallista digitaalista palvelua, joka saattaa harrastustukea tarvitsevat ja harrastusten mahdollistamisesta kiinnostuneet tahot entistä sujuvammin yhteen. Uutta palvelua kokeillaan vuoden 2019 aikana ensimmäiseksi Varkaudessa ja yhdessä isommassa kunnassa.