Elät mukana perheen arjessa tavoitteena luoda luottamuksellinen yhteistyösuhde perheen kanssa. Työskentelyn lähtökohtina ovat läpinäkyvyys, asiakaslähtöisyys ja dialogisuus, joiden kautta perheen toimijuus vahvistuu. Työ pitää sisällään erilaisia lapsiperheen arjen toimintoja, terapeuttista työskentelyä sekä ryhmien ohjausta. Toteutat perheterapiaa perheen tarpeita vastaavalla tavalla.

Perhekuntoutuksessa tuetaan perheterapeuttisin menetelmin perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja kiinnitetään huomiota myönteisiin voimavaroihin ja mahdollisuuksiin. Tavoitteena on lapsen kasvuolojen turvaaminen, ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen ja perheen yhdessä säilyminen. Vanhempia tuetaan arjen hallinnan taidoissa sekä vanhemmuudessa. Perhekuntoutus toteutetaan koko perheen sijoituksena ympärivuorokautisessa perhekuntoutusyksikössä, jonka asunnot sijaitsevat Nekalan kaupunginosassa. Perhekuntoutuksessa toimii moniammatillinen tiimi, jonka jäsenet tukevat toistensa onnistumista. Työn tukena on myös työnohjaus.

Edellytämme sinulta rohkeutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti sekä hyviä tiimityötaitoja. Kykenet toimimaan joustavasti ja kehittämään perhekuntoutuspalvelua. Sinulla on sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto ja perheterapeutin pätevyys sekä kokemusta lastensuojelu- ja perhetyöstä. Työn luonteen vuoksi on tärkeää, että sinulla on ajokortti.

Voit kysyä lisätietoja tehtävästä 21.9. asti perhekuntoutuksen vastaava Hannele Moisiolta, puh. 0400 875880, hannele.moisio@sos-lapsikyla.fi

Hakemukset palkkatoiveineen pyydämme toimittamaan 23.9.18 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hannele.moisio@sos-lapsikyla.fi. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Tehtävään valittavan tulee esittää rikosrekisteriote: Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002.