Osana monivuotista yhteistyötään Varkaus ja SOS-Lapsikylä ovat luoneet toimintamallin, joka kokoaa yhteen kaikki kaupungin lapsi- ja perhepalveluiden resurssit. Toimintamallin tukena on yhdessä tietojärjestelmiä kehittävän Fastroin kanssa kehitetty järjestelmä, joka tarjoaa sitä käyttäville kaupungin työntekijöille heidän tarvitsemansa tiedot erilaisina näkyminä.

”Toimintamallissa resurssikoordinaattori pystyy nopeasti katsomaan järjestelmästä, kuka työntekijä olisi perheen käytettävissä esimerkiksi akuuteissa kriisitilanteissa. Sosiaalityöntekijät ja muut perheiden kanssa työskentelevät tahot taas saavat kokonaiskuvan perheen tilanteesta”, selvittää SOS-Lapsikylän kehittämispäällikkö Hannu Rusama

Vahvempi tuki lapsiperheille

”Olemme yhdessä SOS-Lapsikylän kanssa pyrkineet kehittämään palveluitamme niin, että ne olisivat vaikuttavia sekä helposti ja oikea-aikaisesti saatavia. Halusimme päästä eroon kuukausia kestävistä arvioinneista ja tarjota perheille palveluita ilman pitkää jonottamista”, kertoo Varkauden kaupungin resurssikoordinaattori Tiina Mikkonen-Reponen.

SOS-Lapsikylän ja Varkauden kaupungin kehittämä toimintamalli kokoaa yhteen kaupungin perheneuvonnan sosiaalityöntekijät ja psykologit, lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja ohjaajat sekä perhepalveluiden, kotihoidon ja neuvolan perhetyöntekijät. Se auttaa ammattilaisia luomaan lapsille ja vanhemmille juuri heitä palvelevan tuen kokonaisuuden. 

”Varhaisen tuen avulla pyrimme estämään ongelmien kasautumisen ja pahenemisen. Lapsiperheet saavat avun nopeammin ja tuki on paremmin kohdennettua, jolloin toiminta on myös vaikuttavampaa”, Rusama täydentää.

Kokonaiskuva auttaa työn suunnittelussa

Toimintamallia varten luodulla järjestelmällä on korkein tietoturvaluokitus ja sen kehittämisessä on ollut mukana myös Varkauden kaupungin tietosuojavastaavia sekä SOS-Lapsikylän lakimies.

”Eri käyttäjien näkymät on muokattu järjestelmässä sen mukaan, mitä tietoja kukin työssään tarvitsee. Se linkittää lasten ja perheiden kanssa työskentelevät tahot yhteen. Perheiden kanssa toimivat työntekijät pystyvät suunnittelemaan työtään helpommin, kun heillä on tieto siitä, ketkä kaikki perheiden kanssa työskentelevät. Apua saavia perheitä taas helpottaa, kun kaikkea ei tarvitse selittää jokaiselle uudelle työntekijälle alusta lähtien. Yksityiskohtaisia, asiakastietojärjestelmässä olevia tietoja perheestä ei tässä järjestelmässä kuitenkaan ole”, Rusama summaa.

Tietoa johdolle

Järjestelmän kehitykseen ja pilottikäyttöön vuoden 2019 loppuun on saatu valtiovarainministeriön rahoitus. Tällä hetkellä mukana on Varkauden kaupungin omia työntekijöitä ja tulevana syksynä järjestelmään liitetään myös ulkopuolelta ostettuja resursseja.

”Toimintamalli tarjoaa myös Varkauden kaupungin lapsi- ja perhepalveluiden johdolle tietoa johtamisen tueksi. Keskitetty resurssienohjaus helpottaa perheiden kanssa toimivien työntekijöiden työkuormaa, kun kaikki perheiden kanssa tehtävä työ tulee näkyväksi. Tämä taas parantaa palveluiden laatua”, Rusama toteaa. 

”Työntekijämme ovat siellä missä apua tarvitsevat perheetkin. Varkauden kaupunki tekee vuoden loppuun mennessä päätöksen toimintamallia varten luodun järjestelmän lopullisesta käyttöönotosta, sekä arvioi, missä muissa palveluissa ohjausjärjestelmää voidaan hyödyntää”, Mikkonen-Reponen täydentää.

 

Kuva: Mostphotos