SOS-Lapsikylän siipien suojissa toimiva Lapsioikeusfoorumi pitää tätä erittäin merkittävänä asiana, sillä lapsen oikeudet ansaitsevat oman professuurin. Ajankohta on myös oikein onnistunut, sillä YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Tästäkin syystä myös Suomessa on tärkeää kiinnittää enemmän huomiota lapsen oikeuksiin kaikessa yhteiskunnan toiminnassa.

Lapsioikeusfoorumi toivoo tämän Suomen ensimmäisen lapsioikeuden professuurin vaikuttavan siihen, että lapsen oikeuksien tuntemus lisääntyy. Lapsioikeusfoorumi myös toivoo, ettei tämä professuuri jää ainoaksi, sillä lapsen oikeudet ansaitsevat Suomen kokoisessa maassa useamman professuurin.

Lapsioikeusfoorumiin kuuluvat OTT Virve Toivonen, VT Johanna Laisaari, erityisasiantuntija Kirsi Pollari, johtava asiantuntija Esa Iivonen, sosiaalihuollon ylitarkastaja Jaana Tervo ja lapsioikeuslakimies Mirjam Araneva.

Lue lisää nimityksestä Itä-Suomen yliopiston uutisesta.