SOS-Lapsikylän nuorisokoti Jyväskylässä keräsi kehuja esimerkiksi tasa-arvoisesta kohtelusta, siitä että nuoret saavat olla omia itsejään, ruuasta sekä omista huoneista, jotka nuoret saavat sisustaa niin kuin itse haluavat. 

Nuorisokodin vertaisarviointi perustuu menetelmään, joka kehitettiin Jyväskylän kaupungin lastensuojelupalvelujen ja Pesäpuu ry:n yhteistyönä kehittäjänuorten vertaisryhmässä Sankarit vuonna 2017. Vertaisarvioinnin haastatteluista vastasi kaksi sijaishuollosta itsenäistynyttä nuorta aikuista. Haastatteluissa vertaisarvioija haastatteli nuoria kahden kesken ilman aikuisen läsnäoloa.

Arvioinnissa haastatellut nuoret kokivat saavansa olla vapaasti omia itsejään. He myös kommentoivat positiivista palautetta tulevan ”yllättävän paljon”.

”Joo, aina kun siihen on aihetta. Toiset nuoretkin kehuu”, totesi yksi arviointiin osallistuneista nuorista.

Oma huone on yksi tärkeimmistä asioista nuorille ja siellä nuoret viettävät eniten aikaa. 

”Tykkään siitä paljon, oon saanut sisustaa sen miten oon halunnut”, toinen nuori kertoi huoneestaan. 

Turvallinen ja kotoisa paikka

Enemmistö arviointiin osallistuneista nuorista kokee nuorisokodin olevan heille oikea paikka tällä hetkellä. Nuoret kertoivat myös pääsevänsä harrastamaan vapaasti, ruoan olevan hyvää ja nuorisokodin olevan turvallinen paikka.

”Mukavat ja asiantuntevat ohjaajat ja paikka itsessään tuovat turvallisuutta ja kotoista oloa”, nuori kommentoi. Vaikka nuorisokoti koetaan turvalliseksi, ohjaajilta toivottiin parempia ensiaputaitoja. 

Risuja arvioinnissa tuli sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuudesta, sillä osa nuorista ei tiennyt, kuka on heidän sosiaalityöntekijänsä. Nuoret toivoivat aikuisilta myös enemmän tukea koulunkäyntiin sekä yhteydenpitoon kodin ja kavereiden kanssa.

”Olemme todella iloisia, että nuoremme viihtyvät nuorisokodissa. Palautteen positiivisuus jopa yllätti hieman, sillä nuoret saattavat olla hyvin kriittisiä. Toki pyrimme myös kehittämään arvioinnissa havaittuja puutteita”, toteaa SOS-Lapsikylän Jyväskylän nuorisokodin palveluvastaava Leena Leppänen.  

Nuorisokodissa ei käytetä joukkorangaistuksia ja rajoitustoimenpiteet koettiin hyvin perustelluiksi. Osa nuorista koki, ettei rajoitustoimenpiteitä juurikaan tehdä nuorisokodissa.

Nuoret ovat tyytyväisiä elämäänsä

Nuorten mukaan nuoriskodissa saa näyttää tunteita eikä heidän tarvinnut huijata, että asiat sujuvat, jos näin ei ole. Uudet nuoret otetaan arvioinnin mukaan hyvin vastaan ja suurimmaksi osaksi nuorilla on hyvät välit keskenään:

”Välillä on riitoja, mutta se on ihan normaalia.”

”Oikeastaan yllättävän hyvin [tullaan toimeen], sain täältä paljon hyviä kavereita.” 

Kaikilla nuorilla yhtä lukuun ottamatta on nuorisokodissa kaksi omaohjaajaa. Pääosin nuoret ovat ohjaajiin tyytyväisiä ja antoivat arvosanan 5,5 asteikolla 1–6. Nuorisokodin johtajasta nuoret antoivat erittäin positiivista palautetta. 

”Arvioinnissa nuoret antoivat elämälleen nuorisokodissa keskimääräisen arvosanan 5,4 asteikolla 1–6. Haluamme antaa haasteita elämässään kohdanneille nuorille hyvät eväät elämää ja aikuisuutta varten. Vaikka kehitettävää löytyy aina, olemme arvioinnin perusteella selkeästi oikealla tiellä”, Leppänen iloitsee.