Viime vuonna lastensuojeluilmoitus tehtiin 78 875 lapsesta. Kaikkiaan kodin ulkopuolelle oli vuonna 2018 sijoitettuna 18 544 lasta ja nuorta.

”Lasten ja nuorten tilanne maassamme kriisiytyy. Kiireelliset sijoitukset ovat osoitus koko järjestelmän epäonnistumisesta. Silloin lapsia, nuoria ja perheitä ei ole pystytty auttamaan oikeaan aikaan tai oikealla tavalla”, SOS-Lapsikylän kehitysjohtaja Kati Palsanen sanoo.

THL:n tilastot ovat osoittaneet myös lasten- ja nuorisopsykiatrian lähetteiden kasvun. Molemmat tilastot kertovat siitä, kuinka perheet eivät saa perustasolta riittävää tai vaikuttavaa apua.

Tarvitaan uutta asennetta ja rakennetta perheiden auttamiseen

”Kyse ei ole vain lastensuojelun epäonnistumisesta. Tilastot osoittavat, että varhainen tuki ei toimi. Sitä joko ei saa tai sitten se ei hyödytä. Siksi tarvitaan uutta asennetta ja rakennetta perheiden auttamiseen neuvoloista ja kouluista erikoissairaanhoitoon saakka”, Palsanen jatkaa.

SOS-Lapsikylä on huomannut perheiden kokonaisvaltaisen auttamisen tarpeen myös omassa työssään ja on kehittänyt toimintamallin, jonka avulla perheiden hyvinvointia voidaan lisätä ja palvelujärjestelmän kustannukset saada hallintaan.

”Olemme kehittäneet perhekumppanipalvelun, jossa tavoitteena on löytää perheen haasteiden todelliset juurisyyt ja vastata niihin ennen haasteiden kasautumista. Perhekumppanit tarjoavat perheille varhaista tukea tilanteissa, joissa perhe ei ole saanut tarvitsemiaan palveluita tai palveluverkosto ei ole perheen tarpeiden mukainen. Kun tuetaan perhettä oikealla hetkellä, tilanteet eivät ehdi kriisiytyä. Näin voidaan ehkäistä tulevaisuuden kalliita korjaavia palveluita”, Kati Palsanen sanoo.

Linkki THL:n Lastensuojelu 2018 -tilastoon: https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/lapset-nuoret-ja-perheet/lastensuojelu/lastensuojelu

Lisätietoja:

Kati Palsanen
kehitysjohtaja
p. 040 825 1620
kati.palsanen(at)sos-lapsikyla.fi