SOS-Lapsikylä on laajentunut Pohjois-Suomen alueella, ja olemme perustaneet uuden lapsikylän Ouluun. Yhtenä palvelumuotona tarjoamme ympärivuorokautista perheterapeuttista perhekuntoutusta lastensuojelun asiakasperheille.

Perhekuntoutuksessa tuetaan perheterapeuttisin menetelmin perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja kiinnitetään huomiota myönteisiin voimavaroihin ja mahdollisuuksiin. Tavoitteena on lapsen kasvuolojen turvaaminen, ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen ja perheen yhdessä säilyminen. Vanhempia tuetaan myös arjen hallinnan taidoissa sekä vanhemmuudessa. Perhekuntoutus toteutetaan koko perheen sijoituksena ympärivuorokautisessa perhekuntoutusyksikössä, jonka asunnot sijaitsevat Oulun Hiirosissa.

Haemme perhekuntoutukseen:

1.    Tarvittaessa töihin kutsuttavaa ohjaajaa

Perhekuntoutusyksikön ohjaajana toimit tiiviissä suhteessa perheeseen ja sen jokaiseen jäseneen kuntoutuksen ajan. Elät mukana arjessa tavoitteena luoda luottamuksellinen yhteistyösuhde perheen kanssa. Työskentelyn lähtökohtina ovat läpinäkyvyys, asiakaslähtöisyys ja dialogisuus, joiden kautta perheen toimijuus vahvistuu. Työ pitää sisällään erilaisia lapsiperheen arjen toimintoja, terapeuttista työskentelyä sekä ryhmien ohjausta. Työ on pääsääntöisesti kaksivuorotyötä ja siihen kuuluu myös viikonlopputyötä.

Edellytämme sinulta:

  • rohkeutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

  • terveydenhuollon tai sosiaalialan korkeakoulututkintoa (AMK)

  • kokemusta lastensuojelu- ja perhetyöstä

  • kykyä dialogiseen työotteeseen

  • innostunutta ja motivoitunutta työotetta

Tarjoamme sinulle näköalapaikan kehittyvälle lastensuojelukentälle lastensuojelun asiantuntijaorganisaatiosta. Perhekuntoutuksessamme toimii moniammatillinen tiimi, jonka jäsenet ja esimies tukevat toistensa onnistumista. Työn luonteen vuoksi on toivottavaa, että sinulla on ajokortti.

2.    Tarvittaessa töihin kutsuttavaa yöohjaajaa

Yötyöntekijänä pidät huolta perheiden selviytymisestä myöhäisilloissa, yöaikaan ja varhaisaamuissa. Edellytämme sinulta rohkeutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä vähintään sosiaali- tai terveysalan perustutkintoa. Sinulla on ymmärrystä dialogisesta työotteesta ja kykyä toteuttaa sitä käytännön työssä. Kykenet toimimaan joustavasti ja kehittämään perhekuntoutuspalvelua. On eduksi, jos sinulla on kokemusta perheiden kanssa työskentelystä ja yötyön tekemisestä. Työn luonteen vuoksi on tärkeää, että sinulla on ajokortti.

Lisätietoja tehtävistä antaa Oulun lapsikylän johtaja Seija Saalismaa, p. 040 178 2722, seija.saalismaa@sos-lapsikyla.fi

Tehtävään valittavan tulee esittää rikosrekisteriote: Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002.

Hakemuksen ja cv:n pyydämme toimittamaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 25.9.2018 sähköpostitse osoitteeseen: seija.saalismaa@sos-lapsikyla.fi

Haastattelemme hakijoita jo hakuaikana ja teemme valintoja heti sopivien hakijoiden löydyttyä, joten kannattaa toimia heti! Tervetuloa iloiseen joukkoomme!