"Digitalisoituminen on hieno asia, mutta osalle suomalaisista kehityksen mukana pysyminen on vaikeaa. Kaikilla ei ole palveluiden käyttöön tarvittavaa osaamista tai edes mahdollisuutta hankkia tarvittavia älylaitteita", sanoo DNA:n viestintäjohtaja Vilhelmiina Wahlbeck.

SOS-Lapsikylän toimintaa DNA tukee sekä rahallisesti että tietoliikenneyhteyksin. Kumppanuus on jatkunut jo vuodesta 2011. Yhteistyö mahdollistaa muun muassa sen, että monille Suomessa kaikkein heikoimmassa asemassa oleville lapsille ja nuorille pystytään hankkimaan nykyaikaiset älylaitteet. Esimerkiksi viime vuonna DNA lahjoitti 10 euroa jokaisesta DNA Kauppaan marras-joulukuun vaihteessa kierrätykseen tuodusta puhelimesta SOS-Lapsikylälle. Kampanjan tuloksena SOS-Lapsikylälle lahjoitettiin kaikkiaan 72 000 euroa laitehankintoihin.

"DNA:n ja SOS-Lapsikylän Auttava puhelin -kampanja oli jymymenestys! Sen turvin voimme nyt auttaa suurta lasten ja nuorten joukkoa pysymään mukana älylaitteiden ympärillä pyörivässä maailmassa. On mahtavaa, että yhteistyömme DNA:n kanssa jatkuu ja voimme kehittää uusia ideoita yhä useampien lasten ja nuorten hyväksi!", iloitsee SOS-Lapsikylän yritysyhteistyöpäällikkö Annemi Usva-Vänttinen.

Digitaalinen syrjäytyminen huolestuttaa

DNA:n marraskuussa 2018 julkaisemaan lasten ja nuorten digitaaliseen eriarvoistumiseen keskittyneeseen koululaistutkimukseen*) vastanneista 1 032 henkilöstä 45 prosenttia pitää digitaalista eriarvoistumista yhteiskunnallisena ongelmana Suomessa. Samassa tutkimuksessa jopa 59 prosenttia suomalaisvanhemmista arvioi, että lasten keskuudessa tapahtuu digitaalista eriarvoistumista, ja jopa 62 prosenttia vanhemmista uskoo sen vaikuttavan lapsen koulumenestykseen ja tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksiin.

"Maailma ympärillämme digitalisoituu kovaa vauhtia. Kumppaneiden kanssa haluamme edesauttaa sitä, että mahdollisimman monella suomalaisella olisi mahdollisuus pysyä kehityksessä mukana", Wahlbeck toteaa.

Lisätietoja:

*) DNA:n vuosittainen koululaistutkimus, vuosi 2018

viestintäjohtaja Vilhelmiina Wahlbeck, DNA Oyj, puh. 044 040 1671, vilhelmiina.wahlbeck(at)dna.fi

DNA:n viestintä: puh. 044 044 8000, viestinta(at)dna.fi