fbpx

Aikaa lapselle- Mun elämä

Huolettaako lapsesi yksinäisyys?

 

SOS-Lapsikylän järjestämä Mun elämä -hanke tarjoaa tukea yksinäiseksi itsensä tunteville ja vertaisryhmistä
syrjään jääville lapsille.

Toiminnassa lasten kanssa työskentelyyn sitoudutaan pitkäkestoisesti ja työntekijät kulkevat lapsen rinnalla läpi kouluajan nivelvaiheiden,
aina toisen asteen opintoihin asti.
Lasta tavataan viikoittain sovitusti vapaa-ajalla, hankkeen järjestämässä ryhmätoiminnassa tai muutoin lapselle tutussa ympäristössä.
Tapaamisia voi olla myös koulupäivien aikana yhteistyössä oppilaitoksen kanssa, esimerkiksi välituntitoiminnan merkeissä.

Toiminta on maksutonta ja siihen kuuluu päiväleiri kesällä.

Mun elämä -hankkeessa tarjoamme yksinäisyyttä kokeville lapsille mahdollisuuden löytää paikkansa ikätovereiden keskellä.

Tärkeintä toiminnassa on iloisen ja rennon yhdessäolon lisäksi se, että lapset kokevat tulevansa hyväksytyiksi.
Elämän positiivisia sisältöjä vahvistetaan keskittymällä työskentelyssä lapsen ja perheen vahvuuksiin sekä toimivaan arkeen. Harjoittelemme taitoja yksilö- ja ryhmätapaamisissa ja mahdollistamme positiivisten kokemusten muodostumisen sosiaalisissa tilanteissa.
Vahvistamme lapsen uskoa itseensä ja omiin kykyihin.
Lapset ovat mukana suunnittelemassa toimintaa ja saavat tuoda esiin omat toiveensa.

Hankkeen työntekijät ovat SOS-Lapsikylän sosiaalialan ammattilaisia, joilla on vuosien kokemus ryhmien ohjaamisesta sekä lasten ja perheiden kohtaamisesta.

Kuinka päästä mukaan toimintaan?

Voit jutella lapsesi koulun kuraattorin kanssa, ottaa suoraan yhteyttä SOS-Lapsikylän työntekijään tai hakea mukaan oheisen linkin kautta.

Mun elämä- toimintaan voi ilmoittautua mukaan, jos

– Lapsi tai lapsen lähipiiri on huolissaan lapsen syrjään jäämisestä tai lapsi itse kokee, ettei hänellä ole riittävästi ystävyyssuhteita

– Lapsi on itse halukas osallistumaan toimintaan ja sitoutuu osallistumaan toimintaan viikoittain

– Perheessä on voimavaroja tapaamisten sopimiseen ja perhe on valmis vastaanottamaan tukea pitkäkestoisesti

– Perheen vanhempien kanssa on mahdollista kommunikoida suomeksi tai englanniksi, sillä meillä ei ole mahdollisuutta tulkin käyttämiseen

– Lapsi ei saa muualta ammatillista tukea sosiaalisiin suhteisiin

Ilmoittaudu mukaan:
https://link.webropolsurveys.com/S/66BF6D104B716EEE

 

YHTEYSTIEDOT:

Marleena Hiltunen
Projektisuunnittelija

044 712 0596
marleena.hiltunen@sos-lapsikyla.fi