Lapsen osallisuuden vahvistaminen on yksi SOS-Lapsikylän kehityshankkeista.

Lapsen osallisuuden vahvistaminen

Lapsen osallisuuden vahvistaminen -hankkeen tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä lapsen oikeudesta osallisuuteen sekä ideoida osallisuuden vahvistamisen keinoja lapsikylätyössä.

Osallisuuden vahvistaminen vaatii yhteistyötä lapsen tai nuoren sekä aikuisen välillä. Tarkoitus on kannustaa lapsia ja nuoria ilmaisemaan, mitä he haluavat ja toivovat. Aikuisia puolestaan opastetaan kuuntelemaan ja arvostamaan lapsen tarpeita sekä ottamaan ne vakavasti, jotta lapsi ja nuori tulee huomioiduksi hänelle tärkeissä asioissa.

Hankkeessa on jo tähän mennessä kehitetty lapsille ja nuorille tarkoitettu sähköinen palautejärjestelmä, ILSU. Sähköisen palautejärjestelmän avulla lapsilla on jatkuva mahdollisuus antaa palautetta elämästään sekä toimipisteen johtajalle että SOS-Lapsikylän lastensuojelupäällikölle. Lisäksi esimerkkinä lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien lisäämisestä on lasten mukaantulo toimipisteiden johtoryhmätyöskentelyyn.

Lisätietoja: perhehoidon koordinaattori Hannele Nikkanen, puhelin 0400 875 880 ja sähköposti hannele.nikkanensos-lapsikylafi tai lastensuojelupäällikkö Anna-Liisa Koisti-Auer, puhelin 040 524 5747 ja sähköposti anna-liisa.koisti-auersos-lapsikylafi.

Osallisuuden lupaus -kortti

Lapsen osallisuuden vahvistaminen -työryhmässä tuotettu Osallisuuden lupaus -kortti tulostettavaksi

Osallisuusesite

Lapsen osallisuuden vahvistaminen -työryhmässä tuotettu Valtaistuimella vaikuttamassa -esite pdf tulostettavaksi